Melkveehouderij met oog voor weidevogelbeheer.

Biodiversiteit weidevogelbeheer Biodiversiteit is het zorgen voor omstandigheden in de omgeving, die het mogelijk maken dat uiteenlopende soorten zich kunnen voortplanten en in stand houden in die omgeving. Soorten rijkdom ofwel biodiversiteit is van belang voor een gezonde voedselketen.   Mastenbroek, Overijssel. Voorbeeld van een boer die samenwerkt en samenwerking zoekt met vrijwilligers – nesten

Read more ›

Powered by Yahoo! Answers